Komornik Sądowy przy
  Sądzie Rejonowym w Wołominie
  DARIUSZ WIERCIGROCH

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa…Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wołominie
Dariusz Wiercigroch
Kancelaria Komornicza w Ząbkach


ul. Ignacego Skorupki 62 lok. 24
05-091 Ząbki


Bank Polska Kasa Opieki S.A. III Oddział w Warszawie
NR KONTA:
02 1240 1040 1111 0010 3287 6249